african-3402716_1920

Varför gå en UGL kurs? Det här är UGL

En UGL kurs riktar sig till alla människor som vill förstå ledarskap och medarbetarskap inom en grupp.

UGL kommer från början från USA där det utvecklades i Kalifornien i slutet av 1970-talet. Det amerikanska försvaret utvecklade ett 16 veckor långt program för konsulter inom deras organisation. Tanken var att det som genomgått utbildningen skulle arbeta som förändringsagenter och ändra sättet ledarutbildningar fungerade inom hela amerikanska försvaret. Utbildningen kallades LMDC (Leadership and Management Development Course) och denna utbildning blev med tiden obligatorisk för alla med ledarbefattning. Anders Risling som då arbetade inom och var psykolog hörde talas om LMDC och reste till Kalifornien för att titta närmare på det. Han tyckte att LMDC var mycket intressant och skaffade en licens för att utveckla och bedriva den i Sverige. Året 1978 hade Anders Risling den allra första kursen i Sverige.

UGL är en ledarskapsutbildning, utbildningen riktar sig till alla människor som vill få förståelse för ledarskap och medarbetarskap inom en grupp, samt hur de själva kan hitta och utvecklas i dessa. UGL som står för Utveckling av Grupp och Ledare har sin början i en utbildning inom Försvaret, grundkurs för blivande officerare. UGL har sedan sin början inom Försvaret blivit allt mer populärt och är idag en av de mest populära ledarskapskurser i Sverige för offentlig sektor så väl som inom näringslivet.
Medarbetare som går UGL-utbildningar får stor förståelse för gruppdynamik och hur de kan undvika konflikter innan de blir för allvarliga. På så sätt uppnår de bättre arbetsmiljö och glädje, de blir således också effektivare i sitt arbete.

Upplägg för en UGL kurs

Varje UGL kurs består av mellan 8–12 deltagare och leds av två certifierade handledare. En kurs är fem sammanhängande dagar lång, under kursen är det inte tillåtet att lämna området eller arbeta med annat.
Då UGL-kurserna handlar om att det inte ska finnas något beroendeförhållande deltagarna emellan, är det viktigt att chefer och medarbetare på samma avdelning eller organisation går separata UGL-utbildningar. Detta eftersom om det finns ett beroendeförhållande finns det risk för att deltagare inte säger hur de verkligen känner, då de är rädda att det ska påverka deras ordinarie arbete.

Upplevelsebaserat lärande med våra UGL-kurser

Våra UGL-kurser lärs ut med så kallad upplevelsebaserat lärande, vilket innebär att deltagarna får en rad uppgifter som de måste lösa i grupp. På så sätt skapas grupprocesser som vi gemensamt undersöker. Det skapas då dialog om tankar om upplevelserna och deras innehåll. Vetenskapsbelagda teorier belyser upplevelserna. De reflektioner som görs har sitt ursprung i utvecklingen hos deltagarna och grupperna, reflektionerna skapar nya tankegångar kring hur deltagarna ska förhålla sig till andra.
En deltagare ska helst vara helt i balans i livet vid start av en UGL kurs. Svåra sociala och personliga problem går inte att lösa med UGL-kurser. Det är viktigt att tänka på att UGL-kurser kan vara mycket krävande och kräver stort fokus från alla deltagare.

Efter avslutad UGL kurs kommer deltagare ha kunskaper om:

  • En grupps mognad och hur den utvecklas Individens roll i gruppen
  • Hur man förbättrar kommunikation för att förbättra samspel och konflikthantering
  • Metoder att använda för att utveckla en grupp
  • Ledarbeteende i relation till individens och gruppens behov

Kolbs teorier om lärande är utgångspunkten för vår utbildningsmetod.