adult-3365364_1920

UGL utbildning – en introduktion

UGL utbildning är ett sätt att utveckla grupp och ledare, UGL bygger på forskning från Försvarshögskolan och över 40 års teamutvecklingsforskning av Susan A Wheelan. UGL Poolen grundades 2010, sedan dess har ett hundratal människor tagit chansen att bli bättre ledare, medarbetare och anställda med oss på UGL Poolen. Vi på UGL Poolen är alla handledare med certifikat inom Teambook och GDQ, de enda vetenskapsvaliderade utvecklingsstödet och mätmetoden för team som marknaden har att erbjuda. Teambook och GDQ är verktyg som gör att kunskaperna från UGL Poolen stannar kvar långt efter utbildningen. Vi brinner för arbete och skapande av högpresterande team.

Högpresterande team med UGL utbildning

Den numera vetenskapliga termen högpresterande team, som innebär ett team vars kvalitetsinriktning, effektivitet och välmående är mätbart, är vad vi på UGL Poolen brinner för.
Högpresterande team har nått det fjärde och högsta steget i den modell som Susan A Wheelan har skapat. Det fjärde steget är ett steg som mindre än 20 procent av alla team når på egen hand.

Högpresterande team – mätbart effektivare

Ett högpresterande team är en grupp som är mätbart bättre än team som inte är högpresterande. Detta gäller oavsett yrke och bransch. Utöver att teamet presterar bättre så trivs medarbetare i teamet mer med jobbet, än medarbetare i team som inte är högpresterande.

Högpresterande team – hur de gör

Det finns en enkel förklaring till varför högpresterande team har sån stor framgång.
Högpresterande team har genom gemensamt arbete hittat sätt som gör samarbetet effektivt och får ut det bästa av alla i teamet. Tillsammans har de genom att använda teamets samlade kompetens och kvaliteter skapat en synergi. Alla vet vem som ska göra vad och hur de ska nå målet.

Några punkter som utmärker ett högpresterande team:

  • Teamets arbetssätt gör att arbetet genomförs effektivt
  • Alla i teamet känner stolthet och står bakom teamets mål
  • Alla i teamet vet och accepterar sin roll och status
  • Teamet har en öppen kommunikation
  • Alla konflikter anses vara en gemensam angelägenhet och ett sätt att utvecklas
  • I behov växlar Ledarskapet inom gruppen utan problem. Teamet har lätt för att samverka med människor utanför gruppen
  • För det högpresterande Team är uppgiften huvudfokus

Deltagare tycker till om våra UGL-kurser

caret-down caret-up caret-left caret-right
Adam Kalqvist Skövde
UGL Poolens kurser var både inspirerande så väl som ögonöppnande. Är helnöjd med de UGL-kurser som UGL Poolen erbjuder.
Sandra Tegnér Lund
De stod att UGL är krävande och att det behövs ett stort fokus för att klara av det, detta var ingen överdrift. Det man fick ut av UGL-kurserna var dock värt det.
Alicia Borge Norrköping
Detta var inte företagets första UGL-kurs, men till skillnad från andra UGL-kurser är vi på företaget eniga om att UGL Poolens kurser har haft en stor och kvarvarande effekt på både individnivå så väl som teamnivå.